EHBO bij kinderen

Wat houd de cursus in?

Iedereen die zelf kinderen heeft of er de verantwoording voor draagt kent de onbedwingbare drang van kinderen om de wereld te verkennen. Dit door te vallen op te staan en weer opnieuw iets te proberen. Het komt dus ook voor dat een kind tijdens de ontdekkingstocht gevaar loopt en zelfs een ongeval krijgt. In de cursus EHBO aan kinderen leert u hier mee om te gaan en hoe te handelen.

Deze opleiding is speciaal gericht op de hulpverlening aan kinderen, zoals bijvoorbeeld ouders, mensen die werken met kinderen, of een ieder die deze vaardigheden wil hebben.

U krijgt inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals: lichaamsbouw,gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd. U leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden en behandeld

Per 1 januari 2010 zijn er nieuwe regels van kracht voor de gastouderopvang. Alle gastouders moeten dan een cursus Eerste Hulp aan Kinderen gevolgd hebben volgens eindtermen van Het Oranje Kruis
EHBO_aankinderen

Aanmelden of meer informatie

Om u aan te melden voor een EHBO bij kinderen. of wilt u eerst meer informatie neem dan contact met ons op.

 

Volg nu een reanimatie cursus

Volg een reanimatie cursus en weet wat je moet doen als iemand in je omgeving problemen met het hart krijgt.  De eerste minuten zijn cruciaal.