Reanimatie & AED

Reanimatie waarom?

Als iemand met een hartsilstand/fibrilerend hart wordt geconfronteerd is deze afhankelijk van de snelheid, waarmee een ambulance ter plaatse is (aanrijtijd gemiddeld 15 minuten). Het is zaak zo snel mogelijk te starten met reanimatie. EHBO-ers, bedrijfshulp-verleners en mensen, die een reanimatie-opleiding hebben gevolgd starten in dergelijk geval met reanimatie.

Reanimatie2Het effect van deze reanimatie is niet groot, maar verdubbelt wel in ieder geval de overlevingskans.

Nadat de reanimatie is gestart door omstanders wordt de overlevingskans vanaf dit moment bepaald door de tijdsduur totdat een stroomstoot door een AED het normale hartritme terugbrengt. Deze stroomstoot defibrilleert het hartritme van kamer of ventrikelfibrilleren naar een normaal hartritme met bloedcirculatie. Elke minuut dat het langer duurt voordat de defibrillator het normale hartritme kan terugbrengen, daalt de overlevingskans met 10%!

Wat is een AED?

AED2De Automatische Externe Defibrillator is een apparaat dat de dodelijke hartritmestoornis kamerfibrilleren met een elektrische schok kan veranderen in het juiste hartritme (defibrilleren). De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de basale reanimatie. Het is uiterst belangrijk dat de hartmassages en beademingen doorgaan in afwachting van het bevestigen van de elektroden op de borstkas van het slachtoffer. Als de hartritmestoornis niet met een stroomstoot van de AED te behandelen is, geeft de AED de hulpverlener opdracht met de basale reanimatie door te gaan. Een leek mag de AED bedienen. Wettelijke bezwaren zijn er niet in ons land.

De bediening is zo eenvoudig dat in principe elke geoefende eerstehulpverlener hem kan bedienen. In de praktijk blijkt dat het bedieningsgemak het maken van een levensbedreigende fout zo goed als volledig uitsluit.

De opleiding reanimatie en AED bediener is gemakkelijk voor iedereen te volgen ook zonder eerste hulp diploma

Kijk voor meer informatie bij Opleidingen - Reanimatie & AED

Volg nu een reanimatie cursus

Volg een reanimatie cursus en weet wat je moet doen als iemand in je omgeving problemen met het hart krijgt.  De eerste minuten zijn cruciaal.