Wijziging e-mail adres

Samen met de nieuwe website ga nu ook een ander e-mail adres gebruiken voor de communicatie

Het e-mail adres ehbo.heerlewouw@hetnet.nl komt te vervallen.

Daarvoor in de plaats kan je voortaan mailen naar:

info@ehbo-heerlewouw.nl

Voor specifieker vragen kan mailen:

Penningmeester@ehbo-heerlewouw.nl

secretariaat@ehbo-heerlewouw.nl

voorzitter@ehbo-heerlewouw.nl

of kijk bij het bestuur voor persoonlijke e-mail adressen

Voor vragen, opmerkingen en suggesties over de website kun je mailen naar:

 website@ehbo-heerlewouw.nl

Volg nu een reanimatie cursus

Volg een reanimatie cursus en weet wat je moet doen als iemand in je omgeving problemen met het hart krijgt.  De eerste minuten zijn cruciaal.