Historie van de vereniging

De historie

Na de oliecrisis begin jaren 70 maakte de economie een enorme groei door. Dit had ook gevolgen voor de woningbouw en ook in de gemeente Wouw nam het aantal woningen en ook het aantal inwoners sterk toe. Als gevolg daarvan werd het aantal huisartsen uitgebreid van 2 naar 3 huisartsen. De gevestigde huisartsen bleven in Wouw en de nieuwe huisarts werd in Heerle geïnstalleerd.

Het is deze arts, dr. P. Verbaten, die het idee opperde om een E.H.B.O. -vereniging op te richten zodat de E.H.B.O.-ers die eerste hulp kunnen verlenen daar waar nodig is o.a. in en rondom huis, bij allerhande activiteiten en sportevenementen. Bij de E.H.B.O. immers van belang: Voorkomen is beter dan genezen.

Hij vond een gewillig oor bij Els van Bergen die samen met Bertus en Corry Bastiaenen e.e.a. in gang zette, In 1976 kreeg de vereniging gestalte.

Omdat de vereniging financieel nog geen draagkracht had is door de gemeente Wouw een voorschotsubsidie verstrekt van ƒ 500,00 in de kosten voor aan te schaffen materialen. Via bemiddeling van de gemeentesecretaris de heer P. Maas kon ook gebruik gemaakt worden van geleend materiaal van de afdeling Bescherming Burgerbevolking. Gestart werd met 5 tassen, 31 lesplaten, 1 zak spalken, 2 kussens, 1 hamer en 1 brancard.

De oprichting

Op 20 oktober 1977 is de vereniging officieel opgericht voor onbepaalde tijd onder de naam: Katholieke E.H.B.O.-vereniging Wouw, gevestigd in Heerle. Als leslocatie kon gebruik gemaakt worden van het W.G.Kruisgebouw aan de Torenbaan 14 te Heerle. Door dr. P. Verbaten werd de 1e cursus gestart met 10 cursisten en later de 2e cursus met 14 cursisten waaruit samen 23 leden zijn voortgekomen.

Vier leden hebben in 1978 de Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers gevolgd. Een LOTUS-slachtoffer is een E.H.B.O-er die na een aparte opleiding een slachtoffer goed kan nabootsen, zij worden ingezet bij oefeningen en praktijklessen.

In 1978 is als kaderinstructeur Kees Nuijten uit Bergen op Zoom aangetrokken.

Op 1 mei 1982 wordt het 5 jarige bestaan gevierd met een gezamenlijke oefening van rayon 1 van het district Noord-Brabant. Op dat moment bestond de vereniging uit 49 leden.

Omdat door het opheffen van de afdeling Bescherming Bevolking mogelijk een extra taak voor de E.H.B.O.-er zou zijn weggelegd is er in 1982 een G.O.R.-cursus gegeven. G.O.R. staat voor Gewondenhulp onder Rampomstandigheden. Aan deze cursus werd door 12 leden deelgenomen.

In 1983 heeft dr. Verbaten afscheid genomen als docent-arts en werd dr. C. Buijsen als docent-arts aan de vereniging verbonden.

Hartreanimatie

In 1984 werd voor de eerste keer gestart met de cursus hartreanimatie, er werd door 12 leden aan deze cursus deelgenomen, hetzelfde jaar hebben twee leden de Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers gevolgd.

In 1989 is de medeoprichtster en tevens tot dan voorzitster Els van Bergen om gezondheidsredenen gestopt met haar functie, haar taak werd overgenomen door Jan Jochems. Vanwege haar verdiensten voor de vereniging is Els benoemd tot erelid van de vereniging.

Tijdens de algemene ledenvergadering in 1993 treedt Jan Jochems terug als voorzitter, zijn plaats wordt ingenomen door Cees Luijsterburg.

Per 1 januari 1996 is het W.G.Kruisgebouw aan de Torenbaan gesloten en moest plaatsmaken voor woningbouw. Als gevolg daarvan is de vereniging vanaf die datum in dorpshuis "De Schalm" aan de Populierstraat 6 te Heerle gevestigd.

In 1997 heeft Kees Nuijten afscheid genomen als kaderinstructeur tot dat jaar heeft hij totaal voor de EHBO-vereniging Heerle-Wouw 159 cursisten opgeleid. Als vervanger is Peter van Akkeren als kaderinstructeur aangetrokken.

Hetzelfde jaar heeft ook de gemeentelijke herindeling plaatsgevonden en valt ook de EHBO vereniging vanaf dat jaar onder de gemeente Roosendaal. Binnen de gemeente Roosendaal zijn al meerdere EBHO-verenigingen actief. Daar waar de voormalige gemeente Wouw dicht bij de EHBO-vereniging Heerle-Wouw stond met raad en daad zijn we helaas nu nog slechts een onderdeel van een veel groter geheel en is de afstand met de gemeente Roosendaal veel groter geworden.

In 1998 heeft er binnen de gemeente Roosendaal een Hamonisatie Welzijnssubsidies plaatsgevonden dat grote gevolgen had op de financiële kant van de vereniging en met onder andere verhogingen van contributies.

In 2000 is dr. C. Buijsen teruggetreden als arts docent en opgevolgd door arts docente G. Siertsema.

Begin 2001 is na een intern conflict de EHBO vereniging Noord Brabant afgesplitst van de Nationale Bond en is binnen de EHBO-vereniging Heerle-Wouw besloten solidair te blijven met de Nationale Bond.

In 2004 heeft de arts docente G. Siertsema te kennen gegeven niet langer voor onze vereniging beschikbaar te zijn. Inmiddels is bij het Oranje Kruis de verplichting voor een arts docent komen te vervallen maar kan worden volstaan met een Instructeur Eerste Hulp en een PBLS-AED-instructeur. Aan deze verplichting wordt door de kaderinstructeur voldaan dus wordt in de toekomst alleen nog gebruik gemaakt van een arts als gast docent.

In 2005 is er met 2 groepen van 6 personen gestart met de opleiding AED bediener (Automatic Externe Defiblilator).

In 2009 is een afronding gemaakt met de opleidingen AED bediener voor de leden, vanaf 2009 is dit als verplicht onderdeel opgenomen in het basisdiploma.

In 2010 is gestart met de module EHBO aan Kinderen, er werd door 7 leden met goed gevolg aan deze cursus deelgenomen.

Volg nu een reanimatie cursus

Volg een reanimatie cursus en weet wat je moet doen als iemand in je omgeving problemen met het hart krijgt.  De eerste minuten zijn cruciaal.